Tel.     05 33 00 126  /  127                  Mob. 031  570  163                     info@euro-com.eu 

           


Delovni čas:     Pon -Pet     od 8h do 16h


 

 

English, Русский, Italiano,  Serbo Croat


zemljevid  -  mapра   -    kaрта  -   map                                                            
         


Ime  in sedež:  Euro-com  d.o.o.  Vojkova cesta 8,  5250 Solkan.    Trr  iban : SI56  6100 0000 3134 708, BIC  SWIFT code:
HDELSI22.  Registracija  pri  Okr. sodišču v  Kopru  srg2007  01098.  Odločba  za opravljanje dejavnosti:  UE  Nova Gorica
št. 028-105-98-07. Šfra dejavnosti 516.40 Trgovina na debelo.  Id. št. za DDV:  SI51047888. Družba  je davčni  zavezanec.
Datum  ustanovitve:  8. marec 1990. Matična št.:5324408. Osn. kapital  20.865 eur.  Odg. oseba: Boris Činej,  univ. dipl.oec

Poslovnik družbe  Euro-com d.o.o.


S pravnimi osebami poslujemo na podlagi pogodb, s fizičnimi osebami   na podlagi  ponudb.

Vsi proizvodi iz prodajnega programa, za katere je predpisano,  imajo najmanj enoletno garancijo za brezhibno delovanje.

Vsak kupec ima vse pravice in vse dolžnosti opisane v Zakonu o zavarovanju potrošnikov (ZVPot).

Po izteku garancijske dobe servisira  vse izdelke, ki jih prodajamo,  tudi  naš servis.

Cene prodajnih izdelkov so veljavne za količine na zalogi in so  objavljene na  pod-straneh,  enako tudi cene storitev.  Odobravamo količinske in promocijske popuste.Poslujemo virmansko in z gotovino, kreditnih kartic ne sprejemamo.V objavah na teh straneh ni vsebinskih napak ali napak pri cenah.
Če ni drugače ponujeno,  je pariteta cen   fco Euro-com   Solkan.
Naše obveznosti in plačila  izpolnjujemo  v roku. Za obojestranske pravice in obveznosti poslujemo po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskem  in drugih  slozakonih  ter  uzancah.
V sistem odpadne embalaže smo vključeni z Dinos d.o.o.