Poslujemo  v  Solkanu,  Vojkova cesta 8.      
Delovni čas:   pon - pet      8h  - 16h
                                       

            Info  tel.  


            00386 5 33 00 126

            00386 5 33 00 127

            00386 40 500 005

            Italia  TIM tel.  366 15 83 38

             

            info@euro-com.eu

            zemljevid  - map - mappa  -  kapta   


                                                             Ime in sedež:  Euro-com d.o.o.  Beblerjeva ulica 7,  6000 Koper.   Trr  iban :  SI56  6100 0000 3134 708.   SWIFT

code: HDELSI22.  Registracija pri Okr.  sodišču v Kopru  srg  2007/01098.  Odločba za opr. dejavnosti:  UE Nova

Gorica  028-105-98-07.  Ident.  št. za DDV:  SI51047888,  smo  davčni   zavezanec.  Matična številka:     5324408

Osnovni  kapital 20.865 eur.  Družba je bila ustanovljena 8.  marca 1990.  Odg.oseba:  Boris Činej,  univ. dipl.oec

Poslovnik družbe  Euro-com d.o.o.


S pravnimi osebami poslujemo na podlagi pogodb, s fizičnimi osebami   na podlagi vnaprejšnjih
ponudb in vnaprejšnjih plačil.
Pred naročilom naše storitve ali nakupom našega blaga nudimo naročniku vse informacije, zato vračilo blaga
ali  denarja ni možno.
Morebitne reklamacije in garancijo  kupec  uveljavlja  po navedbah  iz ponudbe, računa ali  garancijskega lista.
Po izteku garancijske dobe servisira  vse izdelke, ki jih prodajamo,  tudi  naš servis.
Dobaviteljem naročamo blago in storitve po pogodbi  ali  z  originalno  pisno  naročilnico.
Poslujemo virmansko in z gotovino, kreditnih kartic ne sprejemamo.
Cene  izdelkov  so veljavne za stvari in količine na zalogi. Odobravamo količinske in konkurenčne popuste.  

Cena  obračunske  ure za splošne storitve: 50 eur + ddv. Ostale cene storitev so navedene pri posameznih storitvah.

Če ni drugače ponujeno,  je pariteta cen   fco Euro-com   PE Solkan.
Naše obveznosti in plačila  izpolnjujemo  v roku.
Datum objave: 8. 3. 1990  /  1. 1. 2007